Twee thema-avonden expositie "Abel Tasman en de VOC"

Thema 1: "Abel Janszoon Tasman, een Vaerentgesel uit Lutjegast"

Dit is de titel van de lezing door drs. Bert Dijkstra (historicus), gehouden op vrijdagavond 5 november jl. in de N.H. kerk te Lutjegast. Naast het onderhoudende en kritische verhaal over de persoon Abel Tasman en zijn reizen konden de aanwezigen ook kennis nemen van de door Dijkstra geschreven lesbrief over leven en reizen van Abel Tasman. Het boekje (met dezelfde titel als de lezing) bevat boeiend geschreven verhalen, verlevendigd met illustraties uit het journaal van Tasman en kleurige aquarellen van Geert Schreuder. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele vragen en/of opdrachten. Hoewel het boekje in eerste instantie zeer geschikt is voor het onderwijs (hoogste groepen basisonderwijs, laagste groepen voortgezet onderwijs), vindt het ook gretig aftrek bij overige geïnteresseerden in de historie van Abel Tasman.

De Grootegaster zanger/cabaretier Adri van der Veen, begeleid door organist Tjeerd Frans, zorgde voor de muzikale omlijsting met een drietal eigen liederen. Adri van der Veen weet in zijn teksten op (doel)treffende wijze gebeurtenissen (de reizen van Abel Tasman) en locaties (de kerkelijke omgeving van de expositie) met elkaar te verweven, getuige zijn bewerking van "Een liedje van de zee" .

Thema 2: "Reilen en zeilen van een 17e-eeuwse multinational: de VOC in Nederland en Azië"

Op vrijdagavond 26 november hield drs. J.C.A. Schokkenbroek van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam een lezing over de Verenigde Oostindische Compagnie', geïllustreerd met een diaserie.

Aan de orde kwamen de ontstaansgeschiedenis van de VOC, de organisatie, het personeel en de activiteiten in binnen- en buitenland. Een goed gevulde kerk kreeg een boeiende her-/bijscholing in de VOC-geschiedenis. Tenslotte werden door de aanwezigen nog diverse vragen gesteld. Ook kon in de meegenomen naslagwerken enige genealogisch onderzoek worden gedaan naar eventuele voorvaderen in VOC-dienst.

Foto: voorblad van het boekje "Varen om Peper en Thee" door Els M. Jacobs, een publicatie van het Nederlands Scheepvaart museum Amsterdam

Drs. Schokkenbroek studeerde geschiedenis aan de Universiteit in Leiden, waarbij zeegeschiedenis zijn bijzondere belangstelling had. Na de afronding van zijn studie was hij werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vervolgens werkte hij drie jaar in de Verenigde Staten als bibliothecaris en conservator in het Kendall Whaling Museum in Sharon, Massachusetts. Sinds 1991 is hij verbonden aan het Scheepvaartmuseum Amsterdam als conservator Kunstnijverheid en gebruiksvoorwerpen. Er zijn diverse publicaties van zijn hand verschenen over de koloniale en maritieme geschiedenis van Nederland.

Als muzikale omlijsting van de lezing op 26 november werkten twee leden van de muziekgroep Grensgeval mee, voor deze avond speciaal gestoken in historische kledij van duidelijke VOC-snit. Zanger Kees de Vries uit Leeuwarden bracht oud-Nederlandse liederen, begeleid door Tineke Algra uit Lutjegast op kerkorgel/accordeon. Enkele titels: "Allen die willen te kaap'ren varen", "de scheepsramp bij Westerschouwen" en "Vaarwel, bruidje schoon".