Boek-/kaart-/beeldmateriaal - Abel Tasman Kabinet

(deel I, 2011 - deel II volgt eind 2012)

Boeken:

1. The Journal of Abel Jansz. Tasman. Edited by G.H. Kenihan. No. 2 van 500. Australian Heritage Press.

2. "De loffelijcke compagnie". Historisch overzicht der Oost-Indische Compagnie door S. Kalff. Nederlandsche Cultuurgeschiedkundige. Monographiën VI. H. Meulenhoff Amsterdam 1916.

3. Tasmans Kaart van zijn Australische Ontdekkingen 1644, "De Bonaparte kaart", door dr. F.C. Wieder. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff 1942.

4. Abel Tasman en de ontdekking van Nieuw Zeeland door dr. B.J. Slot. 1992 Otto Cramwinckel; Uitgever Amsterdam. ISBN 90 71894 398.

5. The Rand Mc Nally World Atlas of Exploration by Eric Newby. Rand Mc Nally Company New York, Chicago, San Francisco in association with Mitchel Beazly Publisher Limited London. ISBN 528 83015 5.

6. De geschiedenis van de V.O.C. door F.S. Gaastra. Fibula - Van Dishoeck Haarlem.Standaard Uitgeverij Antwerpen. Zutphen 1991. ISBN 90 228 38382.

7. Van V.O.C. tot Werkspoor. Matrijs Utrecht 1986. Redactie J.B. Kist e.a. Utrecht. ISBN 90 70482 38X.

8. De V.O.C. in de kaart gekeken, cartografie en navigatie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1602-1799. SDU Uitgeverij 's-Gravenhage 1988. ISBN 90 12 057701.

9. In het kielzog van Abel Tasman, Australië, Nieuw Zeeland en Bali. Door Willem Drossaard. 1986 Info pers Uitgevers BV Barneveld. ISBN 90 6631 0158.

10. Het aandeel der Nederlanders In de ontdekking van Australië 1606-1765.Mr. J.E. Heeres. Leiden Boekhandel en Drukkerij. Voorheen E.J. Brill 1899.

11. AVRO lezing, dinsdag 25 februari 1936, door W. Voorbeijtel Cannenburg: "De ontdekkingsreis van Abel Janszoon Tasman 1642-1643".

12. Facsimile Abel Janszoon Tasmans Journaal. Eén van 225 exemplaren. N.A. Kovach. Los Angelos 1965.

13. Tasmans Legacy, The New Zealand-Dutch Connection. By Henk Schouten. ISBN 0 473 01322 3.

14. Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de V.O.C. De Boer Maritiem. 1977 Unieboek BV Bussum. ISBN 90 228 19701.

15. Explore Tasmania by Jennifer Pringle-Jones. 1983 Publishing House of Tasmania Pty Ltd. ISBN 1875210 016.

16. Navigators and Shipwrecks. Australia's heritage in stamps (+ postzegels). Australia Post 1985. ISBN 0642 079013.

17. Australian Aanvalligheid. The share of the Dutch navigators in the discovery of Australian. By Gunter Schilder. Theatrom Orbis Terrarom Ltd. Amsterdam 1976.

18. Bundel gedichten: Oabel onderweegs - In Westerkwartiers dialect. Van Reinder W. Hiemstra. Drukkerij Helmhout Grootegast 1992.

19. Abel Janszoon Tasman, Een varentgesel uit Lutjegast, lesbrief. Door Bert Dijkstra. Zodiak-groep, Leek 1992. Uitgave Stichting Abel Tasmanmuseum. ISBN 90 900 4999 1.

20. Reishandboek Nieuw Zeeland. Jan Willem Driessen. Uitgeverij Elmar B.V. Rijswijk 1991. ISBN 90 6120 846 7.

21. Lannoo's reisgids Australië. Dieter Kreutzkamp. Lannoo 1991. ISBN 90 209 1925 3.

22. Gids voor Australië en Nieuw Zeeland. Dr. A.J. van Zuilen. J.H. Gottmer - Haarlem 1990. ISBN 90 257 2227 X.

23. Insight Guides New Zealand. By Gordon Mc Lauchlan. APA Publishers 1989. ISBN 90 665 5791 5.

24. De Oost-Indische Compagnie en Australië (serie Patria). Dr. F.W. Stapel. P.N. van Kampen en Zoon N.V. Amsterdam 1943.

25. De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden 1639. dr. J. Verseput. Serie werken uitgegeven door de Linschoten Vereniging N.V. van de Garde en Co.'s Drukkerij Zaltbommel. 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff 1954.

26. De reizen van Abel Janszoon Tasman en Franchoys Jacobszoon Visscher in 1642/1643 en 1644. Door R. Posthumus eyjes. Serie werken uitgegeven door de Linschoten Vereniging. 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1919.

27. The story of Abel Tasman. National Park.Author Andy Dennis. ISBN 0-477-06127-3. Publisher Department of Conservation Nelson/Marlborough.

28. A short history of the Nelson-province. Author J.N.W. Newport. Nikau Press 1991, Nelson NZ. ISBN 0-9597974-0-8.

29. New Zealand Gift of the Sea. Brian Brake en Maurice Shadbolt. Everbest Printing Co. Ltd. Hong Kong. New Zealand 1990. ISBN 0 340 519630.

30. Discover New Zealand The glorious Islands. Ray Joyce Photography. Bill Saunders. ISBN 0-86866-063-9.

31. Abel Tasman In search of the Great Southland. Gordon Ell. Auckland The Bush Press. ISBN 0-908608-56-X.

32. 100 jaar zeevaartschool Delfzijl 1856-1956.

33. Abel Janszoon Tasman. The discovery of New Zealand. Wellington 1942.

34. De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. The archives of the Dutch East India Company (1602-1795). Auteur: Raben R(Ed). (555 pagina's). M.A.P. Meilink-Roelofs. 's Gravenhage.

35. Bangor. (Landingsplaats Abel Tasman in Tasmanië). Auteurs: Tom en Cynthia Dunbabin. November 1992. Mercury Watch Hobart.

36. The story of Abel Tasman National Park te Nieuw Zeeland-Zuid. Auteur: A. Dennis. Uitgave Department of Conservation Nelson/Marlborough. Editie 1990. ISBN 0-477-06127-3.

37. Tasman and New Zealand. (bibliografische studie). Auteur: E.H. Mc.Cormick.1959 Wellington New Zealand. R.E. Owen, Government Punter.

38. Treasures of the State Library of New South Wales. Auteur: A. Roberson. Collins Publishers Australian 1988. (Tasman kaart blz. 92, 93 en 94). ISBN 07322 2411 X.

39. A source of Inspiration and Delight. The buildings of the State Library of New South Wales since 1826. Auteur: David J. Jones. Uitgeverij: Library Council of New South Wales 1988. (mozaïek Tasman kaart blz. 95, 96, 146, 147 en 148). ISBN 090 8449 24 0.

40. Abel Tasman. Auteur: Jan-Willem Driessen. Uitgeverij: A & O Fonds no. 2450. Stichting IVIO 1993 Siso 903.3.

41. Mures fish tales. Auteur: George and Jill Mure. Uitgeverij: Platy press Publishing 1993.

42. 25 Years Dutch-Australian Society "Abel Tasman" te Hobart, Tasmanië.

43. Dorado, Die Südlandreisen des A. J. Tasmans. Herbert Friedrich (Duitse roman). Herder Frieburg Basel Wien.

44. Vanishing Tasmania, A photographic essay by Frank Bolt. Printed Griffin Press.

45. Blaeu's The Grand Atlas of the 17e Century World. Studio Edtions Ltd. 1990. ISBN 1851704000

46. In the steps of Tasman and De Vlamingh. Winter 1987/ 88. Nicolaas Israel Rare books.

47. Onderneming van het jaar in de provincie Groningen 1998 (Abel Tasman prijs). Uitgeverij Zodiak Groep Winschoten.

 

Aanwinsten (nieuw en bruikleen): nog te verwerken

 

- Van Oude Voyagien *** Met Tasman en Bontekoe, dr. M.G. de Boer

- The Merchant of the Zeehaen, Grahame Anderson

- Varen om peper en thee, Els Jakobs

- De schepen van Abel Tasman (boek en CD-rom), Ab Hoving & Cor Lemke

- De VOC (ANWB-uitgave)

- Maori Culture

- Krijn Touw, de scheepsjongen van Abel Tasman (jeugdroman), dr. M.G. de Boer

- Maori sprookjes, T.S. Frank

- Alles in de wind, A. Woudt / M. Verbeelden (Sail 85, bovenbouw basisonderw.)

- Pop-up boek historische zeevaart

- Zeevaart: de ontdekkingsreizigers, R. Humble

- Ontdekkingsreizen, M.B. Synge

- A history of New Zealand, K. Sinclair

- Australie & Nieuw-Zeeland, Doorsnijden van een Continent..., G. De Bot

- Geschiedenis van de zeevaart (jeugd)

- Nieuw-Zeeland, het land van de lange witte wolk, Jan P. Strijbos

- Het lof der Zeevaert, Joost van den Vondel

- Tropische eilanden der Stille Zuidzee

- Nederlanders en de Zee, H. Vandersmissen

- Schiemanswerk, J.H. Coolhaas

- Van takeling tot puts, Hervey Garrett Smith

Kaart-/beeldmateriaal:


1. Ingelijste foto "Kerkje van Lutjegast + omgeving" (van 17e eeuwse glasschildering). Formaat: 41 cm x 51 cm.

2. Fotocopie 17e eeuwse kaart (topografisch) van het Westerkwartier. Formaat: 51 cm x 62 cm; ingelijst.

3. Kaart van het Zuiderhalfrond, no. XII. "Koersen enige der beroemdste zeereisigers" door kapitein James Cook (1728-1779). Formaat: 62 x 62 cm; Ingelijst.

4. Kaart Nova Totios Terrarom Tabola (copie). Formaat: 41 x 51 cm; ingelijst.

5. Kaart in geel, deel logboek Abel Tasman.

6. Kaart (oud) van Groningen, Friesland en Drenthe (VTRIVSQVE 1568).

7. Schets monument Abel Tasman te Hobart.

8. Kaart Leo Belgicus, gedrukt door Hendrick Donkers. Voorstelling: Allegorische kaart van Nederland. Formaat: 61 x 71 cm; ingelijst.

9. Kaart (copie) met lengte- en breedtegraden, waarop aangeduid zijn: Borneo, Nieuw Guinea, Java, Hollandia Nova en Van Diemensland.

10. Kaart (copie) met lengte- en breedtegraden, ontleend aan journaal Abel Tasman, waarop uitgebeeld de route van Abel Tasman voor de kust van Nova Zeelandia (journaal 19-12-1642). Formaat: 41 x 51 cm; ingelijst.

11. Kaart (origineel) 17e eeuws: Les provinces-Unies des Pays-Bas, ....par. Le Sr. Rober Geog.

12. Afdruk van de zgn. Bonaparte-kaart. Voorstelling: Tasmans kaart van zijn Australische ontdekking - 1644. Formaat: 89 x 110 cm; ingelijst.

Vier aquarellen van Geert Schreuder 1992. Origineel. Formaat elk: 51 x 61 cm; ingelijst.

13. Voorstelling: "Planten Nederlandse vlag op Van Diemensland".

14. Voorstelling: "Moordenaarsbaai".

15. Voorstelling: "Handel met de bewoners van de Tonga-eilanden".

16. Voorstelling: "Zeemansgraf"

Vier gravures van Francois Valentijn, gemaakt aan de hand van tekeningen van het journaal van Abel Tasman (copie). Ingelijst. Formaat elk: 31 x 31 cm.

17. No. 1a voorstelling: Anthony van Diemenslandt

18. No. 2b voorstelling: Boreelseilanden, Stombay, Zuid Caep, Tasman Eyland

19. No. 6f voorstelling: Moordenaarsbaay

20. No. 7g voorstelling: Tasman Bay

21. Ingelijste copie uit het Abel Tasmanjournaal. Voorstelling: Moordenaarsbaai. Formaat: 21 x 29 cm; ingelijst.

22. Ingelijste foto op karton. Voorstelling: Aboriginals bezig met houtsnijwerk. Formaat: 39 x 62 cm.

23. Copie ladinglijst van het jacht Heemskerck. Niet ingelijst. Formaat: 24 x 38 cm.

24. Afdruk kaart Batavia, Nürnberg 1733. "Samengestelde" kaart, waarop plattegrond en enige gebouwen. Formaat: 51 x 61 cm; ingelijst.

25. Kaart waarop afgedrukt het gedicht "Lutjegast - Ode aan Oabel". Gedicht van W. Hiemstra. Formaat: 30 x 38 cm; niet ingelijst.

26. Pentekening John Bevan Ford 1992. Voorstelling: Maorimantel. Boven "tekeningen" uit het Abel Tasmanjournaal van de kust van Nieuw Zeeland. Formaat: 84 x 104 cm; ingelijst.

27. 5 Foto's ingelijst. Voorstelling: Landingsplaats Abel Tasman op Tasmanië. Formaat: 26 x 21,5 cm.

28. Tekst op karton: trouwacte van Tasman

29. Tekst op karton: testament (gedeeltelijk) van Tasman