LITERATUURLIJST ABEL TASMAN

Literatuurlijst Abel Tasman

De Openbare Bibliotheek Grootegast heeft in samenwerking met het Abel Tasman Museum een voorlopige literatuurlijst laten samenstellen over publicaties die omtrent deze ontdekkingsreiziger zijn verschenen.
In deze literatuurlijst kunt u boeken en informatie terugvinden over de ontdekkingsreiziger Abel Tasman, informatie over De Verenigde Oost-Indische Compagnie en ontdekkingsreizigers in het algemeen. 
We hopen dat deze literatuurlijst een aanvulling voor uw opdracht, werkstuk of interesse mag zijn.
Veel succes!

Openbare Bibliotheek Grootegast
Abel Tasman Museum Lutjegast

NB. Alle titels die vermeld worden zijn te bevragen bij Openbare Bibliotheken in Nederland. . 

 

Abel Janszoon Tasman

 • Abel Tasman en de ontdekking van Nieuw-Zeeland / B. J. Slot. - Amsterdam: Cramwinckel, 1992. - 126 p.:  ill. ; 25 cm. - Met lit.opg.  -  ISBN 9071894398
 • Abel Tasman : een vaerentgesel uit Lutjegast / Bert Dijkstra ; ill. Geert Schreuder. - [Grootegast : Gemeente Grootegast], cop. 1992. - 29 p. : ill. ; 25 cm. - Lesbrief, uitgegeven in opdracht van het Abel Tasman-museum, Grootegast. - ISBN 9090049991
 • Abel Tasman / Jan-Willem Driessen. - Lelystad : Stichting IVIO, 1993. - 20 p. : ill. ; 18 cm.  (AO-reeks / IVIO ; no. 2450)
 • Abel Tasman / W.G. Boven en J. W. van Veen. - Culemborg : De Ruiter, 1993. - 20 p. : ill. ; 19 cm. - Met lit.opg. - ISBN 9005159227 (Informatie ; N54)
 • De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de goud- en zilvereilanden (1639) / uitg. door J. Verseput. - 's Gravenhage : Nijhoff, 1954. - LXX, 130 p. : ill., facs., krt. ; 25 cm. - Met lit.opg.  (Werken uitgegeven door de Linschoten-veereniging, 56) 

 

Ontdekkingsreizigers

 • Beroemde ontdekkingsreizigers / [vert. uit het Engels Anouk van Rij]. -  [Harderwijk etc.] : Deltas, cop. 1989. - 125 p. : ill., krt. ; 28 cm. - Vert. van Great explorers, 1988. - ISBN 9024342619
 • Het hoe en waarom boek van de ontdekkingen en reizen / door Irving Robbin ; geill. door Darrell Sweet ; bew. [naar het Amerikaans] door A. Hubert-de Niet. - 1e dr. - Harderwijk [etc.] : Centrale Uitgeverij [etc.], cop. 1962. - 48 p. : ill. ; 28 cm. - Vert. van: The how en why and wonder book of explorations an discoveries. - ISBN 902430220 (Hoe en waarom ; 5)
 • Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen, deser eeuwen … / door V.D.B. - Franeker : Van Wijnen, 1990. - 350, 303 p. [26] bl. Ill., [16] p. ill. ; 24 cm. - Genummerde opl. Van ten hoogste 2500 ex., waarvan ten hoogste 25 ex. In leer gebonden en genummerd van I t/m XXV. - V.D.B.. is Lambert van de Bos. - Facs.-ed. naar de oorspr. Uitg.: Amsterdam : Jan Claesz. Ten Hoorn en Jan Bouman, 1676. - Met reg. - ISBN 9051940467 (Hoogtepunten der maritieme geschiedschrijving ; dl. 2)
 • Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur / [eindred.: K.A. van de Hoek ; hoofdred.: Jos van der Woensel ; red.: Mit zi Bales…[et al.]. - Rotterdam : Lekturama, cop. 1979. - 236 p. : ill., krt. ; 30 cm. (Universum)
 • De ontdekkingsreizigers / door Richard Humble en de red. van Time-life boeken ; vert. uit het Amerikaans door D. van Zutphen].  - Amsterdam : Time-life, cop. 1979. - 176 p. : ill. ; 29 cm. - Met lit.opg. ISBN 9061824036 (De zeevaart)
 • Ontdekkingsreizen van Nederlanders (1590 - 1650) / V.D. Roeper & G.J.D. Wildeman ; [onder red. van Anne Doedens … et al. ; krt.: Rik van Schagen]. - Utrecht [etc.] : Kosmos-Z&K, [1993]. - 160 p. : ill., drt. ; 20 cm. - Met lit.opg., reg. - ISBN 9021520613
 • Pioniers / Felicity Everett en Struan Reid : historische adviezen: Ann Miljard ; ill.: Peter Dennis …[et al; vert. uit het Engels: Ron de Heer ; bew.: Willemien Werkman].   - [Weert] : Usborne, [1995]. - 47 p. : ill, ; 26 cm. - Vert. van: The Usborne book of explorers. - London : Usborne, cop. 1994. - Met reg. - ISBN 9054570229 geb.
 • Veroveraars van de aarde / door Serge Bertino ; met ill. van Rene Follet ; Nederlandse bew. [naar het Frans] van J.A. van Nimwegen. - [4e dr.]. - Aartselaar ; Zuidnederlandse uitgeverij, [1985]. - 126 p. : ill., krt. ; 29 cm. - ÌSBN 9024312620
 • De wereld veroverd / geschreven door Bernard Planche ; getek. Door Francois Place ; [vert. uit het Frans en red."Els van Delden ; Nederlandse bew.: Ron de Bruin]. - Tilburg : Zwijssen, cop. 1990. - 76 p. : ill. ; 19 cm.  - Vert, van: Le livre des conquerants decouverte du monde. - ISBN 9027614911

 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

 • De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie 91602-17950 = The archives of the Dutch East India Company (1602-1795) / M.A.P. Meilink-Roelofsz (iventaris) ; R. Raben en H. Spijkerman ed. ; R. Raben ed., History and Manual. - 's Gravenhage : Sdu Uitgeverij, 1982. - 555 p. : ill. ; 31 cm. - Uitg. voor het Algemeen Rijksarchief, Eerste afdeling. - Met index. - ISBN 9012080126 (geb.)
 • Bewind en beleid bij de VOC : de financiele en commerciele politiek van de bewindhebbers, 1672-1702 / door Femme S. Gaastra. - [Zutphen] : De Walburg Pers, cop. 1989. - 343 p. : ill. ; 22 cm. - Ook verschenen als proefschrift Leiden. - Met lip. Opg., reg. - Met samenvatting in het Engels. - ISBN 9060116615
 • Geschiedenis der koloniale politiek van de republiek der Verenigde Nederlanden / [door O. van Rees]. - [S.l. : s.n.]. [1868]. - XIV, 506 p. ;  23 cm. -  Dl. 2  uit de driedelige serie : Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot eind achttiende eeuw door O. van  Rees
 • De geschiedenis van de VOC / Femme S. Gaastra. - 2e dr. - Zutphen : Walburg Pers, [1995]. - 192 p. : ill., facs., krt., tab. ; 26 cm. - Bew. en uitgebr. Versie van de oorspr. Uitg. : Haarlem : Fibula-Van Dishoeck ; Antwerpen : Standaard, 1982. - Met lit. opg., reg. - ISBN 9060119290
 • Gouden handel: de eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden / Wim Wennekes ; [krt.: Sander van Ooijen]. - Amsterdam [etc.] : Atlas, cop. 1996. - 471 p. : ill., krt. ; 22 cm. - Met lit. opg., reg. - ISBN 9025409075 geb.
 • Herstel of ondergang : de voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1740-1795 / J.J. Steur. - Utrecht : Hes, 1984. - 322 p. : ill. ; 23 cm. - Lit. opg. - Index. - Samenvatting in het Engels. - Proefschrift Leiden. - ISBN 9061942144
 • In het kielzog van het VOC / Lodewijk Wagenaar ; [red. en eindred.: Rob Krabben]. - 1e dr. - Den Haag : Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, cop. 1996. - 107 p. : ill. ; 22 cm. - Uitg. met medew. Van Bureau Cultuur Historisch Toerisme. - ISBN 9018006440 (Levende historie)
 • De Indische Zeeherberg : de stichting van Zuid-Afrika door de VOC / Math Verstegen ; [krt.: Hans Verstegen]. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, cop. 2001. - 136 p. : ill., krt. ; 29 cm. - Met lit. opg., reg. - ISBN 9028826807
 • Malaria en malaise : de VOC in Batavia in de achttiende eeuw / P.H. van der Brug. - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1994. - 256 p. : ill. ; 25 cm. - Ook verschenen als proefschrift Leiden, 1994. - Met lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Engels. - ISBN 9067073490 (geb.)
 • Naamregister van alle de heeren leden der rgeering in de Vereenigde Provincien met derzelver gedeputeerden in de generaliteits collegien : als mede de heerden leden der regeering des landschaps Drenthe, en de steden onder het ressort van de generaliteit, voor den jaare 1792. - Amsterdam : Ottens [etc.], 1792. - 732 p. in verschillende paginering ; 14 cm. - Bevat ook: Naamregister van de ed. mog. Heeren gecommitteerde raden in de collegien ter admiraliteit : als mede de e.e. heeren bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, in alle steden der provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. nevens de bedienden der zelve
 • De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie : 1783-1795 : schepen en zeevarenden / Ingrid G. Dillo. - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1992. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - Ook verschenen als proefschrift Leiden. - met lit. opg., reg. Samenvatting in het Engels. - ISBN 9067072966
 • Octroy, by de hoog mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden verleendt aan de Oost-Insiche Compagnie, in dato den 20 maart 1602 : mitsgaders reglement, limitatie, ampliatie en cintinuarien van het voorschreeve octroy, tot den jaare 1700 incluis, als meede de prolongatie van het selve octroy voor den tyd van veertig jaaren, en sulks tot den jaar 1740 incluys, in dato den 5 maart 1696, … - 's Gravenhage : Scheltus, 1748. - va. 30 p. ; 22cm.
 • De Oostindievaarders / door Russell Miller en de red. van Time-life boeken ; [vert. uit het Amerikaans door Maxim Winter]. - Amsterdam : Time-Life Boeken, 1981. - 176 p. : ill. ; 29 cm. - Met lit. opg. - ISBN 9061824613 (De zeevaart)
 • Op een VOC-schip / Anneke Smook ; [foto's Nederlands Scheepvaartmuseum .. et al. ; tek.: Charlotte Dematons … et al.]. - 1e dr.. - Houten : EPN Educatieve Partners Nederland, 1997. - 20 p. : ill. ; 22 cm. - Met lit. opg. - ISBN 9005008091 (Junior informatie ; reeks N7, N154)
 • De opkomst van het Nederlandsch gezag over Ceilon / door W. van Geer. - Leiden : Sijthoff, 1895. - XV, 153, 100 p. ; 24 cm. - Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, eerste gedeelte
 • Sporen van de Compagnie : de VOC in Nederland / Roelof van Gelder & Lodewijk Wagenaar. - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1988. - 160 p. : ill. ; 29 cm. - Met lit. opg. - ISBN 9067071692
 • Varen om peper en thee : korte geschiedenis van de Verenigde Oostindishce Compagnie / Els M. Jacobs ; [ fotogr.: Frans Hemelrijk … et al.]. - Amsterdam [etc.] : Rijksmuseum 'Nederlands Scheepsvaartmuseum' [etc.], cop. 1991. - 96 p. : ill., foto's ; 20 x22 cm. - Met lit. opg. - ISBN 9060117301
 • De Vereendigde Oost-Indische Compagnie VOC / Els M. Jacobs ; [tek. Rik de Kock ; fotored. Els M./ Jacobs … et al. ; bureaured. Henk Bas … et al.] - Utrecht : Teleac/NOT, cop. 1997. - 208 p. : ill., foto's ek. ; 25 cm. - Met lit. opg., reg. - ISBN 9065334459 geb.
 • VOC en cultuur : wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azie ten tijde van de Verenigde Oostindische  Compagnie / onder red. van J. Bethlehem en A..C. Meijer. - Amsterdam : Schiphouwer en Brinkman, 1993. - VII, 144 p. : ill. ; 25 cm. - Met index, lit. opg. - ISBN 907287210x  (geb.) (Thesaurus, ISSN 0923-8271 ; 7)
 • De VOC in bedrijf : 1602-1799 / Harm Stevens. - [Zutphen] : Walburg Pers, cop. 1998. - 95 p. : ill. ; 21x21 cm. - Uitg. in samenw. met Stichting Rijksmuseum Amsterdam. - ISBN 9057300079
 • De waaier van het forui : van handelscompagnie tot koloniaal imperium : de Nederlanders in Azie en de Indonesische archipel 1595-1950 / J.J.P. de Jong. - Den Haag : Sdu uitgevers, cop. 1998. - 715 p., [24] p., foto's : ill., krt. ; 25 cm. - Met lit. opg., reg. - ISBN 9012086434 geb.

 

Ontdekkingsreizen ; Australie

 • Nederlanders ontdekken Australie : scheepsarcheologische vondsten op het Zuiderland / J.P. Sigmond, L. H.  Zuiderlbaan. - Bussum : De Boer maritiem, cop. 1976. - 172 p. : ill., krt. ; 25 cm. - Met lit. opg. - ISBN 9022819434

 

WORDT VERVOLGD

Opgesteld door: Tineke van der Veen (OB)